Tento portál slúži pre objednávanie servisných zásahov v rámci záručného alebo pozáručného servisu, ako aj pre prípadné reklamácie technických zariadení.


Hardvérové časti (podlahy, snímače atď) sú kontrolované našimi vyškolenými technikmi na mieste, softvér je kontrolovaný a pravidelne updatovaný cez vzdialený prístup.